Waarom een koophuis laten taxeren? De waarde is toch bekend?

Voor het krijgen van een hypotheek moet de gekochte woning nog getaxeerd worden. Je hebt een probleem als de koopsom hoger is dan de taxatiewaarde. Hoe kan dat gebeuren?

Je hebt een huis gekocht, nu de financiering nog. Voor de hypotheek is een taxatie belangrijk, maar de waarde is toch al bekend?

Het laten taxeren van een huis voor de financiering lijkt een formaliteit, maar dat is het niet. Voor het vestigen van een hypotheek op het huis wordt het taxeren zelfs als eis gesteld. Dit eisen ze niet alleen voor het vaststellen van de waarde. Ook om te achterhalen wat de staat van onderhoud van het huis is.

Waar is de waarde van een huis van afhankelijk?

Bij het taxeren van een huis staat niet het bedrag dat jij hebt geboden voor het huis centraal. De taxatie is juist bedoeld om te controleren of de waarde overeenkomt met het door jou geboden bedrag. De waarde is afhankelijk van de plaats waar het huis staat, maar bijvoorbeeld ook de staat van onderhoud en de courantheid van het huis spelen mee. Ook de buurt is belangrijk. In een gewilde buurt worden huizen eenvoudiger verkocht. Ook eigenschappen van het huis zelf bepalen voor een groot deel de waarde. Het aantal kubieke meters aan inhoud en de omvang van het perceel maken of breken de waarde.

Waarom is de WOZ-waarde niet voldoende?

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast. Dit doen ze niet door alle huizen binnen de gemeente grondig te taxeren. Het zijn niet meer dan schattingen, omdat het stuk voor stuk taxeren te kostbaar is. Onder andere hierdoor zegt de WOZ-waarde niet alles over de verkoopwaarde van het huis.

Waardebepaling door een niet bij de (ver)koop betrokken taxateur

De waarde van het huis is ook al ingeschat door de verkopende makelaar, maar op een dergelijke waardebepaling kun je geen hypotheek krijgen. Het is namelijk geen objectieve waardebepaling. Ook een bij de koop betrokken aankoopmakelaar wordt niet gezien als onafhankelijk. Om belangenverstrengeling te voorkomen gaat een onafhankelijke taxateur de waarde bepalen.

De maximale hypotheek is namelijk ook afhankelijk van de waarde van het huis.

Wat als de aankoopwaarde verschilt van de taxatiewaarde?

Bij een taxatiewaarde hoger dan de aankoopwaarde zul je geen last krijgen bij het financieren van jouw aankoop. Andersom wordt het wel een probleem. De maximale hypotheek is namelijk ook afhankelijk van de waarde van het huis. Het huis is namelijk het onderpand voor de lening. Zodra je niet meer in staat bent om de maandlasten te betalen, kan de bank het onderpand (jouw huis) verkopen. Door een te lage getaxeerde waarde loopt de bank een groter risico, dus vormt een te lage taxatiewaarde een breekpunt voor het krijgen van een hypotheek.

Meestal komt het goed hoor, maar hier blijkt wel uit dat je voorzichtig moet zijn met het overbieden op een huis.